.
» I ALLAHS NAMN, DEN MEDLIDSAMME, DEN BARMHÄRTIGE «

Från sin himmelska kommandobunker (på tyska "die Kamelschanze") har Herr Allah genom sin propagandaminister ärkeängeln Dr Gabriel låtit meddela att den följande texten inte i något avseende är halal. Den fatwa som åvilar texten gäller också textens författare, en usel fiende till Herr Allah och Herr Allahs Ummah - det framtida 1000-årsriket. Denne tarvlige kafir, denne otrogne hund, har att se fram emot att i evighet kremeras i herr Allahs Jahannum®. Heil Allah!
.
Den inledande meningen till Marx' bidrag till 'Critique of Hegel's Philosophy of Right' (red. Louis Feuer) från 1844 lyder:
Religionskritik är inte bara utgångspunkten för all kritik. Det är en förutsättning för varje form av kritik. I ett samhälle där religionen inte kan kritiseras, blir allting religion - från längden på ditt skägg till vilken hand du skall använda när du (klick) torkar dig i rumpan.

~~~
.
.
Med polisens hjälp och med assistans av ett ruttet rättssystem och en korrupt åklagare (kanske en sk batikhäxa?) har den lilla till Sverige invandrade gumman vunnit första ronden.
mer därom här:[Massutskick]


I MORGON KAN DET VARA DIN (O)TUR ATT FÅ BLI UTVALD
TILL ETT 'LEGALT' RÅNOFFER!

Till minne av den första saga som bidragit till att stjälpa en regering: POMPERIPOSSA I MONISMANIEN, publicerad i Expressen den 10 mars 1976.
.
[Den i det följande som invandrad liten gumma omtalade personen heter Mersada Beharic och är boende i Lund.]
.
Det var en gång en invandrad liten gumma i landet Sverige, som hade en förkärlek för att hota människor som misshagade henne med polisanmälan. Troligen sprang hon flitigt till polisen och anmälde både ditten och datten. Med avsikt att förstärka hushållskassan beskyllde den lilla gumman en gång, när omständigheterna råkade falla på plats -- sannolikt på inrådan av sin betydlig mera förslagne son -- en 73-årig svensk pensionär för att ha hotat att döda henne. Dödshotet bestod i att den korkade pensionären till den i religiös mundering invirade musliman i vanlig samtalston yttrat: "Har du inte gått fel? - ...Borde inte du iklädd sådan klädsel befinna dig i mellanöstern istället för i detta ogästvänliga land?" Att dödshota någon är kanske en alldaglig företeelse i den del av världen, som den lilla gumman kom från. Att så ännu inte är fallet i hennes nya hemland, borde kunna utnyttjas menade gumman och skyndade åstad, beledsagad av sin käre son, till polisen för att anmäla pensionären för att ha hotat att döda henne -- och polisen nappade villigt.
.
I det dumma landet Sverige anses dödshot vara ett allvarligt brott, så det borde rimligen kunna vara inkomstbringande att ha blivit dödshotad, ansåg både gumman och hennes käre son, som båda hade skaffat sig litet kunskap om den perfida, invandrarservila lagstiftningen i landet Sverige, den som, oaktat att den sannolikt är grundlagsstridig och till och med enligt PK-definition rasistisk, bereder ständig sysselsättning åt den pajaspiruetterande och islamfjäskande diskrimineringsombudskvinnan och hela hennes kår av ett hundratal lojala medarbetare (budget 100+ milj?). Kanske är DO kryptomuslim liksom sannolikt prins Charles?
.
Oturligt nog för gumman råkade hennes innovativa affärsidé efter 15 månader och av okänd anledning haka upp sig. Trodde kanske polisen inte mera på hennes lögner? Av att inte mera vara dödshotad och därför tvingas gå miste om det begärda och med ivrig förväntan emotsedda skadeståndet på kr 50.000, blev naturligtvis den lilla gumman djupt kränkt.
.
Hennes gode vän kriminalkommissarien försökte medkännande att ljuta olja på hennes upprörda känslor och lovade henne att hon som plåster på såret skall få ut ett skadestånd på åtminstone 10.000, som man avser att expropriera av den utpekade pensionären. Den geniale kriminalkommissarien har nämligen i efterhand, hela 15 månader efter det att den lilla gumman var hos polisen och falskeligen angav pensionären, agerat tankepolis och beslutat att den lilla gumman sig själv ovetande hade blivit förolämpad av den fråga, som pensionären i all vänlighet hade ställt till henne, och som hon för övrigt ej till fullo hade uppfattat. Se där, vad som kan hända i ett politiskt korrekt, dvs kulturmarxistiskt och dysfunktionellt samhälle.
.
Oansvarigt och illasinnat har det framkastats en misstanke om att den lilla gumman och kriminalkommissarien rent av sammarbetar beträffande skadeståndet -- men i så fall ligger gumman nog pyrt till, då får hon bara 3.333 fattiga kronor, dvs hälften av vad kriminalkommissarien skall ha, ty enligt 'sharia' är hon som alla vet bara hälften värd som människa. För en kvinna innebär det klara nackdelar att ha underkastat sig den himmelska superpotentaten ALLAH.

Den enfaldige pensionären, som lögnaktigt blivit anmäld för att ha mordhotat den lilla gumman, anmälde i sin tur gumman för falsk angivelse enligt brottsbalken 15 kap 7 §. Men hennes gode vän kriminalkommissarien hävdade med en dåres ihärdighet, att det inte gick att visa, att någon -- någonsin -- vare sig skulle ha mordhotat henne eller inte ha mordhotat henne.

Trots att gummans polisanmälan blev registrerad i polisens tjänstedator klockan 21:35 den 11 juni 2007, hävdar kriminalkommissarien, denne primus inter pares, att den lilla gumman inte kan misstänkas för att ha begått någon brottslig gärning. Att gumman i sin polisanmälan falskeligen har angivit pensionären för att förutom en del andra idiotier, främst ha hotat att döda henne, och att hon gjorde det med den uppenbara avsikten att komma över pengar, är således en vardaglig och helt oantastlig handling, som ej kan föranleda någon åtgärd från polisens sida -- om brottsoffret är etniskt svenskt? -- Regeringsformen 1:9 ?

Man frågar sig om polis och åklagare har mandat på och kapacitet att styra och ställa med verkligheten helt efter eget skön? Är verkligheten verklig eller är den blott en illusion av typ Matrix? Har polisen någon verklighetsanknytning? Brottsuppklaringsprocenten 6% tyder på allvarliga brister i polisens kontakt med verkligheten. Har Svensk Polis kanske hyrt in (klick) Keystone Cops Corp. för att att sköta bovjakten? Med 1.377.854 anmälda brott 2008 enligt BRÅ saknas det inte arbetsuppgifter. Pengar saknas emellertid -- underskott på 780 miljoner 2007 - som ett år senare har ökat med 320 miljoner? Hur skall det sluta? Att två representanter för den illustra poliskåren med tre dumdumkulor trasar ihjäl en psykpatient med brödkniv i handen är kanske utmärkande för den svenska s.k. ordningsmakten? Nyligen fick vi höra att polisens (blås)moral är mycket hög: maximalt antal utandningsprov kombineras skickligt med minimalt antal haffade rattfyllon. Varje haffat rattfyllo skulle otillbörligt tära på otillräckliga personalresurser. Färre antal tagna bovar ger mindre pappersexercis - till gagn för skogen, medan fler tagna bovar skulle öka CO2-utsläppen i allarmerande grad. Miljön är viktig!

Kan det ej antagas att alla skattebetalande 'personer med sk svensk bakgrund' och några andra därtill, som pröjsar för 'SnutDagis' och korrupta kriminalkommissarier, till slut och för gott förlorar all tilltro till den allt oftare löjeväckande polismakten, som numera trots införandet av dialogpoliser, endast med nöd eller ej alls (t.ex. Malmö 090125) lyckas upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Kanske blir invånarna i landet Sverige tvungna, vad det lider, att börja söka stöd och skydd av kriminella nätverk?

Den fantasilöse pensionären, som inte har tagit intryck av Matrixmyten, anmälde den numera förolämpade lilla gummans lojale kriminalkommissarie till JK, JO och till hela Sveriges (klick)Rikspolischef Benke Svensson för brist på oväld samt för att vara korrupt och möjligen också syssla med ekonomiska oegentligheter. Detta ledde naturligtvis till ingenting. Rättsväsendets lakejer håller varandra ömsesidigt om ryggen, och hänvisar hele tiden den klagande till lägre och diffusare instanser. Meningen härmed är sannolikt att intill passivitet trötta ut den klagande. Är det förresten tillåtet att vara så naiv som pensionären är -- att inte kunna inse att det är helt utsiktslöst att någonsin få rätt, om man anmäler en polis för tjänstefel?

Pensionären, som allt mera börjar påminna om en otrevlig och föraktlig, rättshaverisk typ, anser att i det här fallet är all frånvaro av diskretion en hederssak, därför detta utskick. (- vad var det för ett konstigt ord han använde, 'rättshaverisk'? - vad betyder det? - för info, klicka http://tinyurl.com/6nnswr)

Hursomhelst, den numera påstått förolämpade lilla gumman ligger i startgroparna för att så snart kallelse anländer, tillsammans med sitt vittne, som skall begå mened, ila iväg till en oväldig och demokratisk svensk tingsrätt för att efter en storstilad uppvisning i lögnaktighet, kan man gissa, få utdömt sitt utlovade och som hon tycker alldeles för låga skadestånd.
- Har man gjort sig omaket och rest ända hit till NyaSverige enkom för att berika landets trista kultur, så är man Insha'Allah förtjänt av ett generösare bemötande, tycker måhända gumman.

~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)
Med avsikt att ge lundapolisens primus, den kände kriminalkommissarien och hans inte mindre eminente samarbetspartner på södra Skånes åklagarkammare en möjlighet att tänka om och frejdigt på nytt anklaga pensionären för mordhot etc., skickade pensionären i början av december in en bekännelse, i vilken han, med den tilltalades rätt att fritt ljuga, förklarade att allt vad han dittills sagt i ärendet hade varit lögn och att han erkände sig till fullo vara skyldig till de fula brott, som han ursprungligen anklagades för; bekännelsen kan läsas här http://tinyurl.com/7r529m. Tydligen föll inte bekännelsen herrarna i smaken.
.
(2)
Möjligen har läsaren uppmärksammat att gummans vittne men fram för allt gumman själv av pensionären utpekas som brottslig och klandervärd (- sedan ca medio september)! Har inte gummans medborgerliga anseende och ära på det grövsta tagit skada härav? Är inte brottsbalkens 5 kap. 1§ om ärekränkning/förtal tillämplig? Förvisso måste det förhålla sig så. Spridningsrekvisitet är väl uppfyllt, eftersom tusentals läsare har tagit del av historien om den till landet Sverige invandrade lilla gumman och hennes inte till fullo framgångsrika "starta-eget-projekt".
.
(3)
I förenklad klartext. Innehavaren av denna hemsida, pensionären kallad, har på hemsidan på ett ärekränkande sätt förtalat Mirsada Berberica samt hennes vittne Ameer Mustafabasic genom att påstå att den förstnämnda har gjort sig skyldig till ett brott som kan bestraffas med två års fängelse, men som polis/åklagare vägrar att utreda. Hon är således ej vare sig misstänkt, anklagad eller dömd för brottet - och, alas, måste betraktas som oskyldig. Pensionären påstår vidare att hennes vittne Ameer Mustafabasic kommer att begå mened, ett brott som kan bestraffas med upp till 4/8 års fängelse, oaktat att den utpekade ännu inte framträtt som vittne och således även han måste betraktas som oskyldig. Två oskyldiga personer icke tillhörande den etniskt svenska ursprungsbefolkningen har således av pensionären utpekats som bottsliga, något som enligt lag och i konsekvensens namn det åligger polis/åklagare att utreda.
.
(4)
Inspirerad av att höga poliser samvetsömt polisanmäler sig själva, insände pensionären därför till såväl polisen som åklagarmyndigheten en anmälan gällande ärekränkningsbrott (kan läsas här: http://tinyurl.com/dlbu72). Med den ringa popularitet som pensionären måste åtnjuta i poliskretsar, borde en omedelbar reaktion från en sensitiv polismakt i form av en supplerande stämning för ärekränkning vara att vänta. Brottsutredarna torde inte behöva övertala målsäganden att inkomma med en anmälan, ty även om ärekränkningsbrottet är ett målsägandebrott, så finns det ingen anledning att herrar brottsutredare frångår sin redan implementerade vana att tänka och besluta åt den till synes omyndigförklarade målsäganden. Helt i motsats till vad svensk grundlag föreskriver om allas likhet inför lagen, åligger det de rättsvårdande myndigheterna att åtala, eftersom de utpekade och förment skadelidande personerna på grund av sin genuppsättning/sitt DNA samt också den därmed sammanhängande produktionen av melamin i huden, sitt nationella/geografiska ursprung, kulturella bakgrund, sin icke kristna trosbekännelse, sin HBTQ-läggning eller annan liknande variation anses ha högre skyddsvärde än Sveriges ursprungsbefolkning. Parentetiskt undrar pensionären försynt om inte ett särskiljande av människor på sådana grunder brukar benämnas: rasistiskt? -- Är alla lika inför lagen? - Regeringsformen 1:9 ?
.
(5)
Skulle polis eller åklagare avstå från brottsbeivran enligt vad som ovan skisserats, måste detta tolkas som att herrar brottsutredare stadfäster att den lilla gumman har gjort sig skyldig till falsk angivelse mm. Att lägga ned förundersökningen med motiveringen att en utredning "ej förväntas leda till att brott kan styrkas" är högeligen enfaldigt och sannolikt lagstridigt. Ändå tillåter sig herrar brottsutredare ogenerat maktfullkomligt att begå 'tjänstefel' genom att strunta i pensionärens polisanmälan 1200-K146188-08 av gumman för falsk angivelse i avsikt att kunna tillskansa sig ett skadestånd på kr 50.000.
.
(6)
Har NyaSverige kanske det rättsväsende som en ryggradslös nation på väg mot kalifatstatus förtjänar? Är det i NyaSverige fritt fram för nysvenskar att rutinmässigt kränka representanter för ursprungsbefolkningen med tillmälen av typ 'hora'. 'svennefitta' osv -- javisst!; är det fritt fram också att usättra ursprungsbefolkningen för direkt kriminellt agerande - våldtäkt och rån synes vara särskilt populära (5.379 anmälda våldtäkter 2008 - 6 flickor 17 år och yngre våldtages dagligen) - utan att vare sig polis eller åklagare lägger de två stråna i kors för ett beivrande? Råder i detta avseendet också totalt polisiärt godtycke och bryr sig något högdjur om detta? -- Men om polisen själv, inofficiellt och i slutet rum, gissningsvis inte obefogat, omtalar någon kriminell nysvensk som apdjävel, blatte(!) och om nysvensken har subsahariskt urspung som -- huken Eder! -- NEGER, FY - 'mörk(hyad) man' är benämningen; försätter detta hela det pre-islamska, nysvenska, hycklande dhimmietablissemanget i indignationstremor. (klick) Malmös duglige polischef, djupt ångerköpt och med krokodiltårarna trillande ner för kinderna, polisanmäler sig själv, sedan han bett buset om ursäkt; (klick) Fröken 'Aina' uppe i Stockholm försöker göra sin späda stämma hörd och gamle, pensionerade PK-åklagaren Alhem måste framträda och dra sitt lilla strå till stacken. Vilken veritabel högtidsdag för alla PK-iterna! Dock tycks genusperspektivet för ovanlighetens skull lysa med sin frånvaro? Men tänk om "apjäveln" inte var 'nysvensk', utan kanske 'ursvensk', en liten AFA-huligan t.ex. (kanske representerande 'Global Intifada') -- har man då gråtit i onödan? -- Är alla -- både svin och påfåglar - lika inför lagen? - Regeringsformen 1:9 ?
.
Tag del av den senaste utvecklingen av ärendet, som fått dansa en lustiger dans, först hos polisen, och sedan nu inför offentligheten; antingen googla MORDHOTADMUSLIMA eller klicka http://mordhotadmuslima.blogspot.com/
Februariversionen av hemsidan är betydligt utökad.
.
Redaktionen för 'Grönköpings Veckoblad' (http://www.gronkoping.nu/ har blivit tillsänt ett eget exemplar.
.
Då tyvärr 'Svalköpings Allehanda' (http://www.svalkoping.net/ ) tycks sakna epostadress, har ej något exemplar kunnat översändas till dess redaktionssekreterare Fr Pernilla Pattberg.
.
Prel. distributionslista: http://tinyurl.com/cdyv7c
.
Skicka gärna länken till detta utskick vidare!
http://tinyurl.com/6boebe
--------------------------------------------------------------------------

POST SCRIPTUM

Tack för att Du har läst så här långt, och eventuellt också klickade Dig vidare! Från hemsidan kunde Du om lust förelåg, enklare än att lämna en bloggkommentar, avsända ett eMail till mig -- som således är den påstått ondsinte och mordlystne pensionären.
.
I skildringen av min fatalitet har jag varit inspirerad av Astrid Lindgren och hennes verkningsfulla saga om häxan POMPERIPOSSA i MONISMANIEN, som för 33 år sedan verksamt bidrog till att sosseregimen efter 40 år vid makten förlorade denna.
.
Ditt intresse och engagemang alternativt Din uppoffring(!) värderar jag. För att visa min uppskattning har jag gjort följande arrangemang.
.
Kanske är namnet FJORDMAN bekant för Dig? Han är en världskänd norsk bloggare, som nyligen har gett ut sin första bok 'Defeating Eurabia', 340 sidor, pris i USA 35 EURO. Denna bok måste anses vara absolut nödvändig läsning för alla med intresse för nutid och framtid och inte minst för den egna framtiden. Boken kan lagligt och helt i överensstämmelse med Fjordmans önskan också fritt nedladdas.Jag har lagt upp den som okomprimerad (M)HTML-fil på följande länk, och den kan därför antingen öppnas direkt eller nedladdas (Obs: IE krävs). http://tinyurl.com/3g9dxm
Förordet till samma bok, plus diverse kommentarer kring boken och om den, har samlats i en fil för sig. Börja gärna med den! http://tinyurl.com/43o4k8

--------------------------------------------------------------------------
VARFÖR?

Detta ePost-utskick distribueras till i huvudsak sk makthavare och opinionspåverkare i NyaSverige. Med makthavare förstås: regeringsmedlemmar, riksdagsledamöter, (högre) tjänstemän i statlig och annan förvaltning/verksamhet, polis, åklagare, domstolar etc. Med opinionspåverkare avses media överhuvudtaget, författare, journalister, jurister, bloggosfären och även enskilda personer.
(Förteckning över några mottagare)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Avsikten är att framvisa ett av de sannolikt många liknande fall, som alla alltid utspelats i det tysta och som snabbt försvinner "down the memory hole" och vars antal sannolikt kommer att tillväxa kanske lavinartat med införandet av 'hatbrottsprincipen' samt andra trevligheter av tvångskaraktär, som EU-byråkraterna utfunderar.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ett exempel på en sådan trevlighet av det mera gemena slaget är den nya arresteringsproceduren som skall gälla i det framtida EURABIA. Den som anklagas för ett grovt brott som 'främlingsfientlighet', 'rasism' eller 'hädelse', skall kunna arresteras i det EU-medlemsland delinkventen råkar bo i och utan otillbörlig inblandning av landets myndigheter, snabbt transporteras till det land där anklagelsen blivit rest - kanske Marocko, Libyen eller Jordanien, för lagföring. Hade framtiden råkat vara nutid, det är mycket litet som skiljer, hade såväl Kurt Westergaard som Lars Vilks suttit bakom galler på bröd och vatten för resten av sina liv - om de nu inte hade mist sina huvuden. Näst i tur skulle Geert Wilders kanske kunna stå (http://tinyurl.com/cowc4w). Strålande tider, härliga tider.
.
En inflytelserik EU-ideolog och dhimwit som i sammanhanget förtjänar att citeras, är (klick) Jacques Barrots (Europeiska kommissionens vice ordförande): ... jag "välkomnar varmt införandet av kraftfulla och effektiva straff för rasism och *xenofobi* i medlemsländerna.....hård och effektiv bestraffning med minst ett till tre (1-3) års fängelse för personer, som avsiktligt och offentligt underblåser hat genom att förmedla eller sprida texter, bilder, åsikter eller annat material, mot en individ/grupp som definieras genom hänvisning till ras, pigmentering, religion eller nationellt eller etniskt ursprung."
.
Blir nästa utvecklingssteg koncentrationsläger?
.
Som bekant skyddas svensken enligt riksdagsproposition 97/98:16 numer ej mot hat- eller rasistiska brott. Svensken tillhör nu för tiden ett folk som ej mer finns, i den meningen att det svenska folket av sina makthavare ej anses ha en egen etnicitet och kultur. Det existerar därför ej mera några SVENSKAR, utan i stället 'personer med svensk bakgrund'. Makthavarna i landet Sverige har planerat att införa en helt ny, frisk och vital så kallad freds- och kärleksreligion med en ny gud -- inte Sun Myung MOON utan Allah - the MOON God, samt att ersätta den svenska ursprungsbefolkningen med mindre tråkiga och mera kulturbärande människor invandrade eller av svenska staten aktivt hämtade från exotiska delar av världen: Syrien, Jordanien, Libanon, Hamastan, Thailand, Malaysia, Centralasien, Ukraina, Turkiet, Iran, Iraq, Afghanistan, Öst- och Nordafrika, Sudan etc.
Valmanskåren behöver fräschas upp med nya, spännande väljare (http://tinyurl.com/6w9bfv), som entusiastiskt förmår att visa trohet mot dem som sitter vid köttgrytorna. Antalet nysvenskar lär redan idag vara uppe i över 16% -- i Malmö kommun 30+%.
*** "Malmoe is located in the south of Sweden near Denmark, in which many are arabs and moslems, hopefully it will turn into an arab city shortly" *** meddelar en kulturberikare hemmapubliken.
Eja, vore vi där - eller hur?
.
Varför uppmärksammar eller bryr sig inte majoriteten av befolkningen med svensk bakgrund om det pågående befolkningsutbytet? Ja, men -- varför skulle man bry sig? -- om man bor i välsegregerade områden som Näsby Park, Danderyd eller i Vellinge som inte på länge än kommer att utsättas för diversifiering? Varför skulle man bry sig om man (1) inte har barn i skolåldern eller (2) är frisk nog för att inte behöva konkurera med alla kroniskt sjuka nysvenskar och nu senst, som lök på laxen, alla de 'papperslösa' om den allmänna sjukvården, eller (3) inte heller bor i t.ex. Södertälje, Malmö, Trollhättan, Hultsfred, Landskrona, Laholm eller någon annat "utanförskapsområde"? Varför skulle man bry sig om man är ekomiskt insyltad i immigrationsruljangsen, dvs. man får sin försörjning eller sin lukrativa företagsintäkt därifrån (på Migrationsverket: 3200 anställda) -- 'erst kommt das Fressen, dann die Moral'! Varför skulle man bry sig om man tillhör ignoranterna eller de okunniga eller de likgiltiga? Varför skulle man bry sig om man tillhör de giriga, de cyniska, de moraliskt relativistiska? Varför såga av den gren man sitter på? -- Till makthavarnas stilla fröjd fortsätter alla goda och spendervilliga undersåtar ostört - som om ingenting höll på att hända - med sin egocentrerade och somnambuliska tillvaro. Hypnotiserade av det globala utbudet har man tills helt nyligen lyckats fylla vardagen med banal och andefattig konsumtion. Prideparadernas polymorfa perversiteter inkl. en presumtiv statsministers knullborgarmärke -- egocentrism odlad på Facebook - Blondibella - nedladdning av senaste filmrullarna med hjälp av PirateBay - Melodifestivaler och annat gediget intressegods har engagerat mer än det aktuella tillståndet i det sketna fosterlandet, eller hur detta kan komma att se ut kring 2030 och därefter. Tillvänjningspropaganda sprids för säkerhets skull (http://tinyurl.com/9qngl9). Hans majestät konungen av NyaSverige är som vanligt insiktsful och välorienterad: "Att välkomna förändringen och låta blandningen av kulturer och erfarenheter berika våra liv och vår samhällsgemenskap är vår enda väg framåt", konstaterar han. Allahu akbar!
.
Det torde vara helt unikt i det världshistoriska perspektivet att en ursprungsbefolkning utan knot genom eget arbete själv bekostar såväl sin eliminering som koloniseringen av sitt fädernesland.
.
1 Tim. 5:8: Men om någon icke drager försorg om sitt eget hus (Sverige?), och först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.
- Har Du något att anföra till Ditt försvar, Göran Hägglund?

Det är nog i senaste laget att ropa: SVERIGE -- VAKNA!
Klockan slog tolv -- igår!

Gustav V -- om han hade varit i livet -- hade kunnat undra:
NÄÄR...KOMMER...INBÖRDES..KRIGET?
- - - - -

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm

http://www.freeworldacademy.com/globalleader/europeanconstitution.htm#1
http://tinyurl.com/978uhp

http://tinyurl.com/7alllx

http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

I Holland idag skulle Churchill, förra seklets mest ståndaktige antinazist, ha blivit arresterad, medan Adolf Hitler fritt och ostört hade kunnat propagera för Islam!
http://tinyurl.com/7qjz8a

http://tinyurl.com/9byayo

Endast en enda, ärlig, rakryggad, europeisk politiker med integritet och stamina säger idag sanningen (- därför måste han ständigt skyddas av 6 bodyguards):
http://www.youtube.com/watch?v=Ex2ZG_qUDKk&eurl
.
Också en svensk politiker, den usla ministerparodien Jens Orback, har som alla vet i sk.klartext berört problemet!
.
Geert Wilders tal inför det Holländska Parlamentet den 6 september 2008: http://tinyurl.com/cowc4w (översatt till engelska)
.
Geert Wilders tal, som han skulle ha hållit inför Parlamentets Överhus i London den 12 februari 2009, om han inte hade förvägrats inresa i UK
Finns översatt till svenska här: http://tinyurl.com/d9f8yu .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Det följande oroar inte den lilla gumman, ty i det påtvungna umgänget med de otrogna, dvs KAFIRERNA, påbjuder MOHAMMED att de otrogna utsättes för alla tänkbara djävligheter, vilka således den fromme MUSLIMEN kan tillgodoräkna sig på den yttersta dagen.


Profeten Muhammed berättar om återuppståndelsen efter döden och den Yttersta Domen. Livet och allt som finns i denna värld kommer att få ett slut på en fastställd dag. Allt kommer att utplånas. Denna dag kallas Qiyamah, dvs. den Yttersta Dagen. Alla människor som levt i världen sedan dess skapelse kommer sedan att få nytt liv och bli förda inför Allah, som kommer att döma dem. Detta kallas för återuppståndelse.

Varje människas levnadshistoria - alla deras gärningar och missgärningar - deras själar - kommer att presenteras inför Allah på denna den Yttersta Domens Dag.

Allah kommer att väga de goda gärningar mot de onda. Den vars goda gärningar överväger kommer att belönas, och den vars missgärningar väger tyngst kommer att straffas. Allah tillämpar millimeterrättvisa. De som klarar sig i denna bedömning kommer att gå till Paradiset med sång, där eviga fridens portar kommer att öppnas för dem. Heil ALLAH!
De troende som blivit fördömda och alla de otrogna kommer att sändas till Helvetet - eldens och plågans hemvist.
See you there!

. .


Om jag eller Du talade om MUSLIMER, så som MUSLIMERNAS heliga bok KORANEN 'talar' om oss KAFIRER, också otrogna hundar kallade -- eller om Du eller jag ens vågade föreslå att någon MUSLIM -- eller MUSLIMERNA som grupp, utsattes för bara en enda av de hundratals hatfyllda åtgärder som i KORANEN är (klick) reserverade för oss KAFIRER, så skulle vi utnämnas till rasister och muslimhatare av den allra grövsta sorten, utstötas ur den sociala gemenskapen samt utan tövan i detta pre-islamiska NyaSverige bli häktade och dömda för att ha gjort oss skyldiga till det allra värsta, tänkbara hatbrott.

I jämförelse med KORANEN är Adolf Hitlers Mein Kampf ,
en bok, som allmänt anses vara illasinnad och våldsinspirerande, en kärvänlig läsebok för söndagsskolan.
. .

TVÅ FILMER -- VÄRLDSHERRAVÄLDE -- VÄRLDSKRIGTillväxandet i Europa av det Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet lett av Adolf Hitler var i senare delen av förre århundradets första halvsekel det främsta hotet mot världsfreden.

Tillväxandet i Europa av Profeten Mohammeds Kapitulations- eller Underkastelse-sekt är i detta århundradets första halvsekel det främsta hotet mot världsfreden.


Charlie Chaplin läste Adolf Hitlers bok Mein Kampf, och gjorde jämförelser med vad nazisterna verkligen uträttade, inte bara i sitt hemland (Tyskland), utan även utanför riket, i Europa, och han insåg att de till punkt och pricka strävade att förverkliga Herr Hitlers projekt för mänskligheten, så som det bokstavligen i svart på vitt hade framlagts i hans bok. Ett projekt som tvivelsutan skulle försätta hela planeten i krig.

Geert Wilders läste profeten Mohammeds bok Koran'en ('recitationen'), och jämförde med vad muslimerna faktiskt sysslar ned, inte bara i sina hemländer ('Mellanöstern') utan även i den övriga världen, i Europa, och han insåg att de håller på att förverkliga Mohammeds projekt för mänskligheten. Ett projekt som bokstavligen i svart på vitt tydligt beskrivs i hans bok. Ett projekt som tvivelsutan kommer att försätta hela planeten i krig.
(efter http://tinyurl.com/cjj945)